Activitatea de pedologie

Oficiul de Studii Pedologice si Agrochimice (OSPA) ARGES in conformitate cu prevederile legale, in domeniul AGROCHIMIEI:

 • a) elaboreaza studii si cercetari pedologice complexe si speciale si studii agrochimice necesare realizarii sistemului judetean si national de monitorizare sol-teren pentru agricultura, cunoasterii calitative si cantitative a resurselor de soluri etc.;

 • b) realizeaza si reactualizeaza sistemul judetean de monitorizare sol-teren pentru agricultura, parte a sistemului national de monitorizare sol-teren pentru agricultura, privind:
  • hartile de sol,
  • inventarierea resurselor de sol,
  • favorabilitatea terenurilor pentru culturi agricole sau silvice,
  • pretabilitatea pentru folosinte,
  • poluarea, restrictiile terenurilor la diferite utilizari,
  • masurile agropedoameliorative si antierozionale corespunzatoare,
  • potentialul agricol al terenurilor;


 • c) elaboreaza studii pedologice speciale, pentru utilizari diverse:
  • organizarea si sistematizarea teritoriului agricol,
  • infiintarea exploatatiilor agricole,
  • infiintarea plantatiilor pomicole si viticole,
  • amenajarea pasunilor,
  • reabilitarea si/sau amenajarea sistemelor de irigatii, desecare, antierozionale, amenajari silvice si impaduriri,
  • amenajari de sere, solarii, exploatatii legumicole, orezarii,
  • dezvoltare rurala, dezvoltarea zonelor montane si a celor defavorizate;


 • d) intocmeste documentatii pedologice necesare scoaterii unor terenuri din circuitul agricol, recuperarii si recultivarii unor terenuri degradate, poluate sau slab productive, care urmeaza a fi constituite in perimetre de ameliorare a fondului funciar;

 • e) efectueaza bonitarea si incadrarea terenurilor agricole in clase de calitate;

 • f) elaboreaza alte studii si cercetari pedologice care privesc solul.

Noutati

30
Apr

Raport de autoevaluare pentru perioada 01.01.2005-01.01.2008

toate noutatile